Dansk   English


CO2-neutral

CO2-neutral på mange måder
Et hotel kan blive CO2-neutralt på energiforbruget på mange måder, f.eks. ved at opføre vindmøller i baghaven, sætte solceller på taget eller gennem andre alternative energikilder som vandkraft mm.

Men hvis hotellet ikke har mulighed for at være selvforsynede med energi, tvinges det til at købe energi hos en energileverandør. Hotellets CO2-udledning afhænger i den situation af, hvordan den pågældende energileverandør producerer energi – og ofte vil det ikke være CO2-neutral energi. Så selvom hotellet sparer på energien, vil der stadig være CO2 udledninger fra det energiforbrug, der ikke kan reduceres.

CO2-neutral-hotels.com har konsulteret eksperter fra elselskaberne, Klimaministeriet og andre med energi som deres arbejdsområde, og er blevet overbevist om at opkøb og destruktion af CO2-kvoter og/eller CO2-kreditter er den rigtige vej at gå for hoteller, der ikke er selvforsynende med klimavenlig energi og som ønsker
at CO2-neutralisere deres energiforbrug.

CO2-kvoter
CO2-kvote systemet er verdenssamfundets reguleringsmekanisme af CO2-udledning, som de fleste lande tiltrådte i forbindelse med Kyoto-aftalen. En CO2-kvote er en tilladelse til at sende 1 ton CO2 op i atmosfæren.

De energiproducerende selskaber tildeles en politisk fastsat mængde kvoter. Hvis et energiselskab har behov for at udlede mere end det tildelte niveau, må selskabet opkøbe kvoter svarende til merforbruget eller omlægge produktionsmetoderne til klimavenlig energi.

CO2-kvoter er en børsvare. Når CO2-kvoterne opkøbes og trækkes ud af systemet, reduceres den samlede mængde CO2, der kan udledes. Samtidig vil priserne på hver kvote på længere sigt stige og hermed øges energiproducenternes incitament til at bruge renere energikilder.

Kvotesystemet er opbygget sådan, at den samlede CO2-udledning ikke reduceres, når man reducerer sit energiforbrug ved f.eks. at bruge elsparepærer. Den energi der spares, giver bare mulighed for at forbruge mere energi et andet sted, fordi kvotemængden ikke reduceres samtidigt.

CO2-kreditter
CO2-kreditter er ligeledes en del af Kyoto-aftalen - også kaldet de fleksible mekanismer.

Med en CO2-kredit køber man en reduktion af CO2 udslip i et andet land - typisk i den tredje verden - ved at investere i et klimaprojekt, der skal begrænse udledning af CO2 og andre drivhusgasser. Eller billedligt talt - med køb af CO2-kreditter investerer man f.eks. i et nyt filter til en skorsten i Indien.


Book et CO2 neutralt hotel - og tag et medansvar for klimaet!  Læs mere:

   Beregn din CO2 udledning
   FN's miljøprogram
   EU, miljøpolitik
   1 ton mindre
   Verdens Naturfonden
   Earth Hour
   Greenpeace
   Modstrøm
   Modstrøms Klimaleksikon
   FN Klimatopmøde, Cph 2009


CO2Neutral-Hotels.com  ·  Nørre Søgade 11  ·  DK-1370 Copenhagen K   ·  Denmark  ·   info@CO2neutral-hotels.com