Dansk   English


CO2-neutrale hoteller / Hotel Alexandra


Hotel Alexandra bliver CO2-neutral

Hotellet, der er mest kendt for sit fokus på dansk møbelkunst, er nu også blandt de københavnske hoteller, der går forrest i klimakampen

Hotel Alexandra i hjertet af København bliver med virkning fra 1. marts 2009 CO2-neutral på sit samlede energiforbrug af el, fjernvarme og gas. Beslutningen ligger i naturlig forlængelse af, at Hotel Alexandra allerede er det københavnske hotel, der i længst tid har været miljøcertificeret med brancheforeningen HORESTAs miljømærke Den Grønne Nøgle.

”For os er det naturligt, at gøre hvad vi kan, for at vores hoteldrift foregår på en så klimamæssig ansvarlig måde som muligt,” siger direktør Jeppe Mühlhausen.

”Vi tilsluttede os allerede i 1997 Den Grønne Nøgle, og er derfor vant til i det daglige og i de små detaljer at tænke klima- og miljøvenligt. Vi kan ikke undgå at bruge el, varme og gas, men vi kan gøre vores til, at det foregår på en så klimamæssigt forsvarlig måde som muligt,” forklarer Jeppe Mühlhausen.

Rent praktisk gør Hotel Alexandra sig CO2-neutral på energiforbruget ved at opkøbe og destruere CO2-kvoter, der svarer til hotellets direkte forbrug. Energisektoren er omfattet af EU's kvoteordning for CO2-udledning. Hver gang en CO2-kvote bliver købt og destrueret, er det med til at øge efterspørgslen efter ledige CO2-kvoter og prisen stiger dermed på de resterende kvoter. Når prisen stiger på CO2-kvoterne bliver det mere attraktivt for energiselskaberne at investere i klimavenlig energi.

”Vi vil gerne tage et medansvar for klimaet og føler, at det er vigtigt, at vi også i hotelbranchen har fokus på, hvordan vi kan servicere vore gæster bedst muligt, samtidig med at vi tænker i klima og miljø.

Jeppe Mühlhausen lægger dog heller ikke skjul på at det også er sund fornuft forretningsmæssigt at tænke på klimaet: ”Det er klart at det også er et konkurrence-parameter at udvise social ansvarlighed – herunder at tænke på klimaet. Flere og flere kunder forventer det, og der er ingen tvivl om, at det i fremtiden vil være en helt nødvendig del også af hoteldrift, at man tænker klima- og miljøspørgsmål ind i den daglige drift,” siger Jeppe Mühlhausen.

For mere information se: www.hotel-alexandra.dk


Book et CO2 neutralt hotel - og tag et medansvar for klimaet!


CO2Neutral-Hotels.com  ·  Nørre Søgade 11  ·  DK-1370 Copenhagen K   ·  Denmark  ·   info@CO2neutral-hotels.com