Dansk   English


CO2-neutrale hoteller / Mayfair Hotel Tunneln


Alt den ström vi köber er fra vind- og vandkraft

I vårt  hotell bedrivs ett aktivt miljöarbete. Mayfair Hotel skall målmedvetet arbeta och sträva efter att minimera användningen av energi och eventuell negativ inverkan på vår miljö. Vi värnar om vår miljö för såväl gäster som våra medarbetare.

Vårt långsiktiga mål är att förbättra miljömedvetenheten inom företaget samt att påverka vår omgivning såsom leverantörer och samarbetspartners.

Vi strävar efter att:

  • Utbilda vår personal löpande för att tillföra kunskap och medvetenhet om vår miljö.
  • Ta hänsyn till miljöaspekten vid alla inköp och upphandlingar.
  • Arbeta med att succesivt byta ut kontorsmaterial mot miljömärkta produkter, införa fler miljö- och kravmärkta livsmedel i vår restaurangverksamhet.
  • Minimera antalet transporter till våra hotell genom bl a gemensamma inköp.
  • Minimera användandet av kemikalier i vår verksamhet.
  • Sammanställning av Spar Hotels miljöarbete skall utformas som information till våra gäster.Ull Storm, Verkställande direktör/General Manager
Februar 2013


Book et CO2 neutralt hotel
- og tag et medansvar for klimaet!
CO2Neutral-Hotels.com  ·  Nørre Søgade 11  ·  DK-1370 Copenhagen K   ·  Denmark  ·   info@CO2neutral-hotels.com